top of page
Search
  • Writer's pictureCorjan van den Berg

1,3 miljoen subsidie Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling aan project EGGcited

Consortium NIZO, FUMI Ingredients en Ruitenberg Ingredients werken aan verlaging CO2-voetafdruk en verhoging circulariteit voedselproductie.

Ede - De Managementautoriteit Oost-Nederland heeft in het kader van het Operationeel Programma Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) 2014-2020 Oost-Nederland (OP Oost) subsidie toegekend voor het consortium project EGGcited. Hierin wordt een innovatieve en schaalbare technologie ontwikkeld voor de extractie van functionele eiwitten en eiwit-vezelcomplexen uit gebruikte gist van bierbrouwerijen (brewers spent yeast; BSY). Dit is ter vervanging van ei-eiwit, melkeiwit en andere dierlijke eiwitten in de voedingsmiddelenindustrie teneinde de CO2-voetafdruk van voedingsmiddelen te verlagen en de circulariteit van de voedselproductie te vergroten.

In dit project werken drie MKB-ondernemingen uit Gelderland samen om een versnelling te realiseren in de eiwittransitie en circulariteit. NIZO, een privaat onderzoeksinstituut en contractresearch organisatie met kennis en faciliteiten voor de ontwikkelingen en opschaling van nieuwe voedingsmiddelen en ingrediënten is projectleider van dit project. NIZO werkt in dit project samen met start-up FUMI Ingredients, een spin-off van Wageningen Universiteit en de bedenker van technologie voor het winnen van functionele eiwitten uit biergist (brewers spent yeast) en met Ruitenberg Ingredients, een bedrijf dat nieuwe ingrediënten verwerkt tot functionele toepassingen in consumentenproducten en als launching customer een versnelling kan bewerkstelligen.

De drie ondernemingen werken samen met bierbrouwer AB InBev, die de grondstoffen aanlevert. Ook na het project zullen de genoemde partijen blijven samenwerken binnen het ecosysteem aan innovatie, nieuwe businessmodellen, andere micro-organismen en productie. Hierdoor wordt een permanent ecosysteem van bedrijven en kennisinstellingen gecreëerd op het gebied van alternatieve eiwitten in Oost Nederland.

Ons huidige voedselsysteem is nog niet conform de Transitie Agenda Circulaire Economie (2018) waarin uiterlijk in 2050 de voetafdruk van de in Nederland geproduceerde eiwitten met 50% moet zijn gedaald. Optimale verwaarding van biomassa en reststromen tot circulaire, bio-based producten en transitie van dierlijk eiwit naar duurzamere eiwitbronnen zijn twee essentiële routes om die doelen te bereiken. Het project EGGcited combineert beide routes en draagt daarmee in belangrijke mate bij aan de beoogde CO2 reductie.

Ingrediënten van dierlijke herkomst, zoals vlees, melk en eieren zijn de voornaamste bronnen van eiwitten die worden verwerkt in de levensmiddelenindustrie. De productie van dierlijke eiwitten is echter niet duurzaam. In het kader van de ontwikkeling van duurzame voedingsmiddelen, stijgt de mondiale vraag naar diervrije alternatieven voor ei en zuivel exponentieel. Toch hebben voedselproducenten moeite om consumentenproducten te vervaardigen met de specifieke eigenschappen die dierlijk eiwit levert. Precies híer ligt een grote kans voor functioneel hoogwaardige diervrije eiwitvervangers.

BSY bevat een grote hoeveelheid nutritionele en functionele ingrediënten. Momenteel wordt de gist alleen verwerkt tot laagwaardige diervoeding. Valorisatie van dit “afvalmateriaal” met een innovatieve technologie kan waardevolle componenten opleveren met uitstekende functionele eigenschappen, waardoor de overstap op diervrije eiwitingrediënten succesvol kan worden gemaakt.

Corjan van den Berg, CEO FUMI Ingredients: “In voorgaande jaren is de technologie om functionele eiwitten uit BSY te winnen door FUMI Ingredients op lab schaal ontwikkeld (proof-of-concept). In het EGGcited project zal de technologie worden doorontwikkeld naar industrieel relevante pilotplant schaal. De uitkomst is een proces met een significant kleinere CO2-voetafdruk voor de productie van eiwit vergeleken met de productie van ei-eiwit of melkeiwit. Door het winnen van eiwit uit een reststroom van de bierbrouwerij wordt het grondstofgebruik teruggedrongen en wordt bijgedragen aan circulariteit van de humane voedselproductie. Het proces wordt in eerste instantie ontwikkeld voor biergist, maar is zéér schaalbaar en kan ook op basis van andere grondstoffen (algen, bacteriën, etc.) opereren”.

De partners in het consortium omvatten tezamen de gehele innovatieketen. Gisella Frijlink, CEO NIZO: “Door hun samenwerking zijn zij in staat om nieuwe ingrediënten te ontwikkelen en om daarmee na afloop van het project daadwerkelijk nieuwe, meer duurzame producten te maken. Hierdoor wordt innovatie op het gebied van duurzame voedingsmiddelenproductie versneld. Dit sluit naadloos aan bij de doelstellingen van EFRO en de provincies dat meer MKB-bedrijven meer omzet halen uit nieuwe producten. Daarnaast levert dit project een concrete bijdrage aan de doelstellingen van de regio Food Valley in de wens tot ecosysteem innovatie en sluit het uitstekend aan bij de nationale strategie rondom de eiwittransitie”

-----------------------------------------

Over NIZO:

De brede expertise van NIZO helpt haar klanten bij het succesvol aanpakken van voedseluitdagingen: van eiwittransitie tot aantonen van gezondheidsvoordelen tot voedselveiligheid tot opschaling naar industriële productie. Via multidisciplinaire teams en de grootste food grade contract research (CRO) pilot plant, brengt NIZO alle expertises samen om kosten en termijn voor marktintroducties te verkleinen. NIZO kan daarmee het gehele innovatieproces ondersteunen: van R&D tot (pilot) productie.

Over FUMI Ingredients

FUMI Ingredients heeft een uniek proces ontwikkeld waarbij ingrediënten uit natuurlijke micro-organismen gemaakt kunnen worden. Deze ingrediënten vertonen uitstekende techno-functionele eigenschappen waardoor deze gebruikt kunnen worden om dierlijke ingrediënten in voedingsmiddelen te vervangen.

Over Ruitenberg Ingredients

Ruitenberg Ingredients is een (on)gewoon familiebedrijf en pionier in het vinden van creatieve, innovatieve oplossingen voor de voedingsmiddelenindustrie. Bij ons komen ideeën, ingrediënten en processen samen. Deze drie pijlers vormen de basis voor de succesvolle ontwikkeling van functionele concepten en toepassingen. Wij werken het liefst nauw samen met onze klant en gaan zelfs een stap verder. Zo begeleiden onze applicatietechnologen het in productie nemen van de ontwikkelde oplossingen bij u op locatie. Want wij zijn pas tevreden als u dat bent!


546 views0 comments
bottom of page